Финанси

Защо кандидатите за управител на БНБ са неподходящи? (анализ)

От опитa за полиране имиджа на кандидатa за Управител на БНБ в БТВ неделя сутрин при Мария Цънцарова се разбраха няколко несъответствия:

Г-н Каримански е готов да приложи натрупаният практически опит в регулатора. В друга част от интервюто той заявява, че е специалист в областта на електронните карти, а с кредитиране не се е занимавал. В банковия бизнес нетните приходи от картовия бизнес е под 5% от общия размер, т.е. каква част от банковия бизнес той познава, за да го приложи в регулатора? Основните рискове в банковия бизнес в страната са свързани с кредитния риск, в която област той определено няма опит.

Г-н Каримански твърди, че ще БНБ ще се справи с инфлацията като я изследва, анализира и прогнозира. С това ли се изчерпва ролята на Централната банка, при положение, че в Закона за БНБ oще в член 2 е записано, че БНБ е отговорна за поддържане на ценовата стабилност в страната чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика. Много трудно може да си представим как чрез изследвания и изготвяне на прогнози ще може да се поддържа ценовата стабилност в страната, т.е. ще се контролира инфлацията. Не чухме от него какви инструменти на паричната политика смята, че следва да се приложат, за да се контролира инфлацията.

На въпрос на водещата за едната критика, която публично е отправена към него, като изпълнителен директор на едната от двете банки, които имаха проблем при стрес тестовете през 2016 година, той отговори че я е напуснал през 2015 година. Ако погледнем сайта на БНБ в частта за проведените стрес тестове през 2016 година, се вижда че те са реализирани на база на финансовите отчети към края на 2015 година, а да не говорим, че няма как една банка оперираща на нашия пазар да се влоши за месеци (точно след напускането на г-н Каримански).  

– От интервюто не стана ясно как ще убеди българските граждани и фирми за ползите, за приемане в еврозоната, както и какви са предизвикателствата пред икономиката на страната и какви са мерките за ограничаване на външните шокове пред нея, ако не е готова.

– В обобщение, от банките в които е работил г-н Каримански не става ясно къде той се запознал с добрите бизнес практики на водещите европейски и световни банкови групи, нито пък става ясна експертизата му в други банкови области, извън картовия бизнес и електронните канали и как този му опит в банки, които не са сред водещите в страната ще го подпомогне в изпълнението на регулаторните функции. Не става също ясно какви са резултатите от работата на г-н Каримански, след като нито една от изброените банки, в които е работил, няма особени бизнес резултати в области, в които той е допринесъл с неговите лидерски и професионални качества.

Като цяло се надяваме при представяне на концепцията си г-н Каримански да развие по-точно темата за паричната политика, която смята че БНБ следва да следва, извън анализите, изследванията и прогнозите, чрез които определено няма да може централната банка да осигури ценовата стабилност в страната.

Oсвен това, се надяваме да обясни какви са предизвикателствата пред различните групи банки и банковата система като цяло, както и какво смята че БНБ следва да направи за гарантиране на финансовата стабилност на системата и какви вътрешни преструктурирания в институцията следва да се предприемат за по-ефективно изпълнение на нейните функции в сегашната сложна обстановка.

По отношение и на двамата кандидати можем да споделим мнението на г-н Хампарцумян, изразено в едно негово интервю, че и двамата кандидати имат тепърва да се доказват, т.е. тактично казано нямат резултати с които да се похвалят.

Споделяме и  мнението на професор Гарабед Минасян, че номинираните  изглеждат като случайно попаднали в процедурата и че се чувства обиден от тези номинации.

Ако това е „А отборът“ на управляващата коалиция, както ни уверяваше г-н Петков че ще бъдат издигани за всяка позиция най-добрите, не бихме искали да знаем кой е „Б отборът“.

Приканваме управляващата коалиция да стопира процеса и да потърси хора с доказани професионални качества и постижения, с опит ръководни позиции във водещи европейски и световни банкови групи, адекватно образование, детайлни  познания за банковия и небанковия пазар (предизвикателствата, рисковете и начините за справяне с тях).

Такива кандидати следва да представят своите концепции пред коалицията и след това тя да излезе с единна кандидатура, за да не зависи изборът на тази ключова роля за страната от договорки с опозицията.

Нека политиците оставят БНБ на професионалистите и да изтеглят своите представители от процеса – в България има достатъчно уважавани специалисти, в противен случай сметката ще платим всички ние данъкоплатци.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button