Общество

РИОСВ с информация за измерванията в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория – Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания в Разград.

Те са осъществени в периода от 8 до 28 август, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе.

МАС направи непрекъснати измервания за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона. Стойностите по тези показатели са в норма.

Допълнително станцията е измервала и стойностите по показатели сероводород и амоняк. Средночасовата норма (СЧН) за сероводород е била превишена 36 пъти съгласно специализирана наредба за качество на атмосферния въздух в населените места.

Нормата за този атмосферен замърсител е 0,005 милиграма на кубичен метър, като най-високите концентрации от 0.017 милиграма на кубичен метър са измерени на 17 август в 5:00 ч. и на 18 август в 3:00 часа.

Отчетени са и пет превишения с най-висока стойност 0,005 милиграма на средноденонощната норма за сероводород (СДН) от 0,003 милиграма на кубичен метър, регистрирани през периода от 17 до 22 август, посочват от екоинспекцията.

До края на годината в Разград ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като градът е включен в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория – Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Това извънредно измерване е в резултат на поетия ангажимент на екоинспекцията пред гражданите на Разград и местната власт във връзка с постъпили множество сигнали за неприятни миризми през юли и август.

Предстоят постоянни и комплексни проверки в града. Резултатите от измерванията ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция, допълват от РИОСВ – Русе. 

Относно проблема с неприятните миризми в Разград на 8 септември е насрочено съвместно разширено заседание на постоянните комисии по околна среда и законност и редица държавни органи, имащи отношение, свързани с режима на бедствията по Закона за защита от бедствия.

На заседанието се очаква всички те да представят своето становище налице ли са фактически и правни основания за обявяване на бедствено положение в Разград и в общината във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата, посочва БТА.

Заради неприятните миризми, които притесняват жителите на Разград от години, особено през летните месеци, бяха организирани и няколко протеста. 

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button