Политика

Стефан Янев отправи тежки критики по Борисов

Санкциите на САЩ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната. Изключително тревожно е да получаваме информация отвън за корупционни практики, за които компетентните органи не са предприели нищо ефективно до момента.

Нещо повече, те не само че не са предприели нищо ефективно, но има съмнение, че дори са катализирали развитието на корупционна среда. Това заяви служебният министър председател Стефан Янев по време на свикания от него Съвет по сигурността във връзка с безпрецедентните санкции на САЩ, наложени по международния закон „Магнитски“, както и гарантиране на политическата стабилност и необходимостта от нови и адекватни политики за борба с корупцията, пише Novini.bg

,,Корупционната среда в България не просто разрушава нашия международен авторитет, тя подкопава политическата ни система, устоите на нашата демокрация, като я прави нефункционална и неефективна. Трябва да бъдем наясно, че няма как да имаме стабилна политическа система, просперираща икономика, нито работеща социална система без да решим фундаменталните проблеми с корупцията. За тази цел е необходима консолидация на националните усилия за нейното изкореняване. Това няма как да се случи без сериозна промяна в работата на българското обвинение, на българската съдебна система, на всички правоприлагащи органи, които са призвани да налагат закона и за които днес трудно може да се каже, че се справят с основните функции и задачи, както и с очакванията на българското общество за справедливост“‘, посочи премиерът Янев.

По думите му политиката ни трябва да се основава на три основни стълба: благоденствие, сигурност и справедливост, които трябва да бъдат в основата за разбирането ни за държавност.

В допълнение, за да се гарантира функционирането на държавата, задължително трябва да се спазват и два принципа: всеки да спазва закона и всеки да си плаща данъците. В този смисъл основна задача на служебния кабинет е даде пример, че процесите в България може да се лучват по правилен начин, така че да се върне надеждата за хората за по-добър живот, допълни още служебният премиер.

Позволете ми да кажа няколко думи относно актуалните събития от последните няколко дни. При липса на приложима нормативна уредба и на работещ парламент, който да приеме такава с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и други разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на САЩ, правителството прие решение, с което се създава постоянна работна група. В тази работна група участие имат представители на МВР, Министерство на финассите, ДАНС и НАП със задача да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите. Същевременно ДАНС и НАП имат задача да предприемат постоянни мерки за установяване степента на свързаност на лица с лицата от списъка и да предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка в случай, че тази свързаност е прекратена, обясни той..

По думите му това цели да се намалят рисковете за страната в политически и международен план, както и за българската икономика от тези санкции.

,,Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции, за целта трябва да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Тази тема е особено значима и сензитивна както от гледна точка на потенциалните последтвия в политически и икономически план, така също и в социален аспект. Казаното дотук е в пряка зависимост от необходимостта да се разработят правила за поведение на българските банки за ситуация, като тази в момента и в изпълнение на акона за кредитните институции, каза още Стефан Янев.

Служебният премиер алармира, че в сектор „Сигурност“ са били установени сериозни пропуски и дефицити от страна на предишното управление.

В тази система и в сектор „Сигурност“ установяваме системни проблеми и дефицити. Вече споменах за някои от проблемите в структурите по отношение на спазването на принципа на политически неутралитет. В рамките на закритата част на заседанието с членовете на Съвета ще обсъдим в детайли този и други проблеми в системата за защита на националната сигурност. Сега ще обърна внимание на Съвета по сигурност и някои от констатираните проблеми в неговата дейност, която е регламентирана в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. На първо място този Съвет по закон трябва да провежда редовни и извънредни заседания, като редовните следва да бъдат не по-малко от едно заседание на три месеца. Те се свикват по решение на министър-председателя и този принцип не е бил спазван най-малко през последните две години. Най-притеснително е неизпълнението на чл. 11, ал. 2 от същия закон. Съгласно разпоредбата на закона при осъществяане на дейноста си Съветът по сигурността се подпомага от секретариат. Такъв секретариат до момента не е създаден, което е сериозен пропуск. Тази структура е ключова по отношение на процеса на управление на кризи, заяви още Стефан Янев.

По думите му процесът по управление на кризи се осъществява чрез Министерски съвет чрез Национална система за управление на кризи, а именно Секретариатът на Съветът по сигурността изпълнява функциите на Национален ситуационен център по управление на кризи.

,,Сами разбирате какъв фундаментален проблем е липсата на Секретариат. На практика в ситуация на криза не можем да разчитаме на Национален ситуационен център, тъй като липсва Секретариат, на базата на който този център следва да се структурира и да функционира. От тази гледна точка на преден план излизат много въпроси, свързани с реалните цели и приоритети, които са реализирани посредством дейността на този Съвет за сигурност. Очевидно тези цели и приоритети не кореспондират с вменените му от закона основни задължения. Надяваме се скоро да имаме обобщен отчет за дейността на тази структура“, завърши служебният министър-председател.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button