Политика

От БПЛ ще отстояват позицията си за начина на избиране на кандидати за европейски делегирани прокурори

Лидерът на Българска Прогресивна Линия Красимир Янков обяви, че неговата партия ще отстоява изразената си позиция за начина на избиране на кандидати за европейски делeгирани прокурори.

Той написа в социалната мрежа Facebook следното:

Европейската прокуратура е уведомила българското министерство на правосъдието с писмо, че имат забележки по седем от десетте български кандидатури, излъчени на 13.02.2021 година. Припомням изявлението ни, като народни представители от 04.11.2020 година, три месеца по-рано. БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ ще отстоява изразената позиция, като елемент от реформата в съдебната система. Никоя друга партия не се противопостави на начина на избор на европейски делегирани прокурори – противопостави се на избора Европейския главен прокурор.

Янков също така и припомни позицията на БПЛ, която е от началото на ноември миналата година и гласи следното:

ПОЗИЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ИЗБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ

Във връзка с избора на европейските делегирани прокурори правим алтернативно предложение за процедура по утвърждаване, чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите.Посочените от държавите членки кандидати за назначение като европейски делегирани прокурори, следва да са независими извън всякакво съмнение, да притежават необходимата квалификация и съответен практически опит съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939).

Резултат от приемането и прилагането на предлаганото изменение ще е гарантиране на пригодността на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори. В най-голяма степен, съответствието на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори с изискванията при заемането на длъжността може да се постигне, ако те са избрани чрез демократична и публична конкурента процедура, която да осигурява определянето на кандидати с високи професионални качества, безспорен авторитет и безупречен морал.

Прилагането на тази процедура ще издигне авторитета на лицата, назначени за европейски делегирани прокурори и ще им осигури независимост в максимална степен.

Предлагаме кандидатите за назначение като европейските делегирани прокурори да се определят при условията и по реда предвиден за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет чрез пряк избор от общото събрание на прокурорите.

Регламент (ЕС) 2017/1939 в чл. 17, параграф 1 поставя изискването лицата посочени от държавите членки за назначение като европейски делегирани прокурори да отговарят на критериите по параграф 2 на същия член.

В приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, не се урежда процедура при определяне на кандидатите, която да удовлетворява това изискване.

В закона за съдебната власт е разписана процедурата за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет, която според своя замисъл осигурява публичност, независимост и демократичност при определянето на членовете на съвета. Според нас, тази процедура удачно би могла да се приложи и при определяне на кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори.

Чрез тази процедура в най-голяма степен ще се гарантира определянето на независими и с високи професионални и лични качества магистрати, което е изрично изискване на Регламент (ЕС) 2017/1939.

Основна цел на предлаганото изменение е да се уреди съответна законова уредба за процедура по определяне на кандидати за назначение като европейски делегирани прокурори.

По аргумент от точка (43) от преамбюла на Регламент (ЕС) 2017/1939, считаме че се има предвид създаването или прилагането на съществуваща национална процедура за подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори и според нас тази процедура следва да е уредена чрез закон.

Така ще се постигне пълно хармонизиране на националното законодателство с разпоредбите на ЕС.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button