Спорт

Общото събрание на Етър така и не се проведе

Общото събрание на Етър по предварително обявения дневен ред не се проведе вчера, 20 юли. Причината е необходимостта на вземане на нови решения и вписване на допълнителни точки в дневния ред. Присъствалите членове на Общото събрание взеха съгласно устава следното решение.

“Днес, 20 юли 2020 г., на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на СНЦ ФК Етър ВТ долуподписаните членове на сдружението отправяме настоящото искане до Управителния съвет на клуба за свикване на извънредно Общо събрание с краен срок за насрочване до 26 август т.г. Искането да се предяви на Управителния съвет чрез присъствалия лично член на клубната управа Цанко Цветанов”.

Подписали са се всички присъствали на днешната сбирка.

На събранието досегашният председател на УС на клуба проф. Георги Камарашев трябва да представи отчет за работата на ръководството през изтеклия мандат, да бъде гласувано освобождаването на досегашната клубна управа и да бъдат предложени и приети нови членове на Управителния съвет, който да избере и нов клубен шеф.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button