БизнесБългарияИкономикаОбществоПазариФинанси

Николай Стоянов пред Novapress.bg: Сигналите за нарушения на трудовото законодателство подадени в ИА „Главна инспекция по труда“ се увеличиха с 50%

В контекста на извънредното положение и повишаващата се безработица разговаряме с Николай Стоянов – Главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“, за нарушенията на работодателите по време на кризата и правата на хората, които губят работата си заради извънредното положение в страната.

Господин Стоянов, кои са най-често срещаните нарушения от страна на работодатели на които се натъквате по време на извънредното положение?

След обявяване на извънредно положение сигналите за нарушения на трудовото законодателство подадени в ИА „Главна инспекция по труда“ се увеличиха с 50% спрямо обичайния брой за този период на годината.

Около една трета от сигналите касаят неизплатени трудови възнаграждения.

Друг тип сигнали са свързани с прекратяване на трудовите правоотношения. Поради нарастващия брой сигнали Инспекцията по труда спря извършване на планови проверки и насочи усилия към проверки по постъпилите сигнали от потърпевши, с цел оказване съдействие на работниците и служителите в извънредната обстановка, която оказва влияние върху трудовите правоотношения.

Инспекцията по труда извършва и проверка за спазване на противоепидиемичните мерки, свързани с ограничаване на разпранението на короновируса. За отстраняване на нарушенията използвме всички свои правомощия – предприемане на задължителни за изпълнение предписания и търсене на административнонаказателна отговорност.

Какво следва да знаят работницте в настоящата ситуация за да не изпаднат в ситуация на загубени права?

Вероятно едно от най- важните неща е, че работодателят не може да предостави едностранно ползването на неплатен годишен отпуск. Ако това се случи, то работника има възможността и правото едностранно да прекрати трудовия си договор според чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ. В тези случаи, работникът или служителят ще ползва пълните си права, свързани с получаване на обезщетение за безработица. Към това следва да се добави и прекратителното основание, което също е актуално към настоящата обстановка – възможността за прекратяване на трудовия договор едностранно от работника или служителя поради преустановяване на дейността на работодателя, като причината за преустановяване следва да е различна от обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост (чл.327, ал.1, т.10 КТ).

Към настоящия момент много работодатели фактически са преустановили дейността.

Това което вълнува работниците е на какви основания прекратяването на трудовия договор би им позволило да ползват пълни права, като безработни?

Тук следва да се направи препоръката на работниците или служителите да не се съгласяват на прекратяване по взаимно съгласие, тъй като това би ограничило размерът на получаването обезщетение от Фонд „Берзаботица“и неговият срок.

В случай на натиск за подписване на документи, които са в ущърб на правата на работниците и служителите, следва да се сигнализира Инспекцията по труда, която на свой ред може да подаде дори сигнал до Прокуратурата за налчиие на данни за извършено престъпление.

Още информация за вашите трудови права може да намерите на сайта https://uvolni.me/

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button