България

Закон за мерките за извънредното положение. Какво урежда?

Днес със 129 гласа „За“ и 70 „въздържали се“, парламентът прие на първо четене „Закон за мерките за извънредното положение“.

Законът урежда извънредните мерки на територията на България, които са и ще бъдат предприети като част от усилията за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението на коронавирус у нас. Законът ще урежда спешните мерки до края на извънредното положение, което в България бе въведено на 13 март 2020 г..

Ето и основните линии, които предвиждат мерките за действията на държавата по време на вече въведеното извънредно положение у нас: 

Мерки за ограничаване разпространението на заразата – забрана за провеждане на учебни занятия, посещения в детски ясли и детски градини, всякакви извънкласни мероприятия и групови форми на дейност и работа с деца и ученици. Забраняват се посещенията на всякакъв вид увеселителни, игрални зали и пространства за забавления, с изключение на банки, застрахователни офиси, хранителни магазини и аптеки. Ресторантите и заведенията, които имат такава възможност, могат да продължат да доставят храни до адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Наказания за нарушаване на карантината, спекулата и отказа да бъде лекуван болен по време на епидемия, пандемия или изънредно положение. Да се инкриминира разпространяването на невярна информация свързана с коронавирусa. Законопроектът предвижда наказания с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева.

Трудовите права, право на парични обезщетения, помощ и пенсии:
Промените в трудовото законодателство включват въвеждане на дистанционна работа от вкъщи, уреждат се ползването на платен или неплатен годишен отпуск, възможността работодателят да може да изпрати служителите си в платен годишен отпуск без тяхното съгласие. Работодателите ще са длъжни да се съобразяват и да разрешават отпуск при извънредно положение в случаите когато молбата за отпуск е подадена от бременни, кърмачки, самотни родители, служители с 50 и повече процента неработоспособност или друг защитен по Кодекса на труда случай. Предвидените промени в Кодекса за социално осигуряване ще гарантират правото на парични обезщетения, помощи и пенсии на гражданите в условията на въведеното извънредно положение в държавата.

Процесуални срокове, запори, производства:

Предвидените в закона мерки ще са в сила до прекратяването на извънредното положение и ще гарантират всички процесуални срокове по висящи съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства да спрат да текат, с изключение на наказателните производства. С влизането в сила на закона и валидно до края на обявеното извънредно положение, ще се прекратят всички обявени наложени запори на банкови сметки на физически лица, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани. Спират се също процедури по публична продан, ограничават се и нотариалните удостоверявания, с изключение на спешните и неотложни заверки.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button